УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със засиления медиен интерес, относно предприетите от страна на „Булгаргаз“ ЕАД действия за събиране на вземанията, дружеството предоставя следната информация:

виж повече

Във връзка с влизането в сила на договора за 2019г., напомняме че обезпеченията при избор на начин на плащане след месеца на доставка следва да бъдат представени в срок до 21.12.2018г.


Писмо

... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

"Булгаргаз" ЕАД информира всички свои клиенти, че считано от 23.12.2017 г., "Булгаргаз" ЕАД предоставя възможността за подаване на заявки за осигуряване на дневен капацитетен продукт до 13:00 ч. през празничните и почивните дни, съгласно реда и условията на действащия договор за доставка на приро ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Относно: Цена на природния газ за І-во трим. на 2018 г.

В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Относно: Цена на природния газ за І-во трим. на 2018 г.

В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД, в едномесечен срок преди подаване в КЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за ... виж повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛИЕНТИТЕ НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Съобщение до клиентите на "Булгаргаз" ЕАД

Уважаеми клиенти, в "Булгаргаз" ЕАД постъпват множество запитвания от Ваша страна относно липсата на "Среден сертификат на природния газ" за м. октомври 2017 г., съответстващ на публикуваната от "Булгартрансгаз" ЕАД представителна калоричност за ... виж повече

Съобщение ДО КЛИЕНТИТЕ НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Предвид настъпилите промени в Правилата за търговия с природен газ, Правилата за балансиране на природен газ и въвеждане на входно-изходен модел от Комбинирания оператор, Ви информираме:   1. Газовата година за достъп и пренос 2017г.-2018г. започва в 07:00ч. на ... виж повече

Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече