Уважаеми дами и господа,

Предвид преустановените доставки на природен газ от основния доставчик,с цел гарантиране непрекъснатост на снабдяването за българските потребители, „Булгаргаз“ ЕАД организира провежд ... виж повече

Уважаеми дами и господа,

Предвид преустановените доставки на природен газ от основния доставчик,с цел гарантиране непрекъснатост на снабдяването за българските потребители, „Булгаргаз“ ЕАД организира провеждан ... виж повече

Прессъобщение

В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД предложи на ДКЕВР да утвърди цена на природния газ за първо тримесечие на 2014 г. в размер на 630,00 лв./хм3 без акциз ... виж повече

Прессъобщение

В съответствие с изискванията на чл.36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, в едномесечен срок преди подаване в ДКЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие, следва да го оповести в средствата за масова ин ... виж повече

Прессъобщение

На 19 септември 2013 г. в столицата на Азербайджан Баку, „Булгаргаз“ ЕАД подписа Договор за продажба на природен газ с цел закупуване на природен газ от Консорциума „Шах Дениз“.
Доставките за България ще започнат най-рано през 2019 г., като съгласно подписания договор, който е със срок от ... виж повече

ВАЖНО ЗА КЛИЕНТИТЕ

Писмо на "БУЛГАРГАЗ" ЕАД във връзка с Договор за доставка на природен газ за 2013г. относно IV-то тримесечие

... виж повече

Прессъобщение

В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД предложи на ДКЕВР да утвърди цена на природния газ за четвърто тримесечие на 2013 г. в размер на 630,00 лв./хм3 без акц ... виж повече


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече