Уважаеми дами и господа,

Предвид преустановените доставки на природен газ от основния доставчик,с цел гарантиране непрекъснатост на снабдяването за българските потребители, „Булгаргаз“ ЕАД организира провежд ... виж повече

Уважаеми дами и господа,

Предвид преустановените доставки на природен газ от основния доставчик,с цел гарантиране непрекъснатост на снабдяването за българските потребители, „Булгаргаз“ ЕАД организира провеждан ... виж повече

Прессъобщение

В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, в едномесечен срок преди подаване в ДКЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие, следва да го оповести в средствата за масова и ... виж повече

Прессъобщение

Във връзка с разпространено официално съобщение до медиите от Европейската комисия (ЕК), за образуване на производство за разследване на „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) и дъщерните му дружества „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД, "Булгаргаз"ЕАД уточнява, че Решението на Европейската комиси ... виж повече

Прессъобщение

“Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, уведомява своите потребители, че съгласно Решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране № Ц-21/28.06.2013 г. пределните цени, които дружеството ще прилага при продажба на природен газ, считано от 01 юли 2013 г ... виж повече

ВАЖНО ЗА КЛИЕНТИТЕ

Писмо на "БУЛГАРГАЗ" ЕАД във връзка с Договор за доставка на природен газ за 2013г. относно III-то тримесечие

... виж повече

Прессъобщение

В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД предложи на ДКЕВР да утвърди цена на природния газ за трето тримесечие на 2013 г. в размер на 630,00 лв./хм3 без акциз ... виж повече


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече