„Булгаргаз“ ЕАД  очаква цената за м. октомври, по която ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица с лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, да е с близо 5% по-ниска от утвърдената за м. с ... виж повече

Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на доставките и търговията с втечнен природен газ в региона, беше подписан в Будапеща, Унгария между „Булгаргаз“ ЕАД и унгарската държавна компания MVM CEEnergy ... виж повече

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с изискванията на Наредбата за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, на всеки три месеца изготвя и внася в ДКЕВР предложение за утвърждаване на продажна цена на природния газ.

Отчитайки факторите, фо ... виж повече

Договор за доставка на природен газ

Договор за доставка на природен газ

Договор за доставка на природен газ, одобрен с Решение на Съвета на директорите на “Булгаргаз” ЕАД, който ще се прилага при доставката на природен газ от 01.01.2013 г.

Договор за доставка на природен газ

Приложение № 1
Пр ... виж повече

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ

„Булгаргаз” ЕАД съобщава, че на 05.12.2012 г. – 11,00 ч. в сградата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – ул. „Триадица” № 8- Залата на VІІІ–ми етаж ще се проведе Пресконференция за представители на медиите, на която ще бъде представена информация за условията, при които „Булга ... виж повече

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ

  В съответствие с изискванията на чл.36а от Закона за енергетиката, „Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български енергиен холдинг” ЕАД следва преди подаване в ДКЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие да го оповести в средствата за масово осведомяване.
... виж повече

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ

“Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, уведомява своите потребители, че съгласно Решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране № Ц-34/26.09.2012 г. пределните цени, които дружеството ще прилага при продажба на природен газ, считано от 01 октомври 2 ... виж повече


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече