Уважаеми дами и господа,

С цел засилване на конкуренцията чрез получаване на по-голям брой оферти, „Булгаргаз“ ЕАД реши да удължи срока за заявяване на намерение за участие в Етап I. Предварителен подбор на ... виж повече

Уважаеми дами и господа,

С цел повишаване на интереса към настоящата процедура и коментари на търговци на природен газ пред специализирани издания, „Булгаргаз“ ЕАД реши да премахне от настоящия търг изискван ... виж повече

ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ПО РЕГАЗИФИКАЦИЯ, СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕНОС НА ВТЕЧНЕН ПРИРОДЕН ГАЗ ДО ВТТ БЪЛГАРИЯ

Уважаеми дами и господа,

С цел засилване на конкуренцията чрез получаване на по-голям брой оферти, „Булгаргаз“ ЕАД реши да удължи срока за заявяване на намерение за участие в Етап I. Предварителен подбор на кандидатите на процедурата за предоставяне на услуга по регазификация, съхранени ... виж повече

ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД ПО ПОДПИСАНОТО С БОТАШ РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА ПО РЕГАЗИФИКАЦИЯ, СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕНОС НА ВТЕЧНЕН ПРИРОДЕН ГАЗ ДО ТОЧКА НА МЕЖДУСИСТЕМНО СВЪРЗВАНЕ СТРАНДЖА1/МАЛКОЧЛАР

Уважаеми дами и господа,

С цел повишаване на интереса към настоящата процедура и коментари на търговци на природен газ пред специализирани издания, „Булгаргаз“ ЕАД реши да премахне от настоящия търг изискването към участниците в процедурата “да притежават опит в доставките на втечнен пр ... виж повече

ТЪРГ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД ПО ПОДПИСАНОТО С БОТАШ РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА ПО РЕГАЗИФИКАЦИЯ, СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕНОС НА ВТЕЧНЕН ПРИРОДЕН ГАЗ ДО ТОЧКА НА МЕЖДУСИСТЕМНО СВЪРЗВАНЕ СТРАНДЖА1/МАЛКОЧЛАР

Уважаеми дами и господа,

„Булгаргаз“ ЕАД обявява тръжна процедура за частично прехвърляне на правата и задълженията на „Булгаргаз“ ЕАД по подписаното с Боташ Рамково споразумение за извършване на услугата по регазификация, съхранение и пренос на втечнен природен газ до точка на междусис ... виж повече

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ПО РЕГАЗИФИКАЦИЯ,СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕНОС НА ВТЕЧНЕН ПРИРОДЕН ГАЗ ДО ВТТ БЪЛГАРИЯ.

Уважаеми дами и господа,

„Булгаргаз“ ЕАД обявява тръжна процедура за предоставяне на услуга по регазификация, съхранение и пренос на втечнен природен газ до Виртуална търговска точка България

Информация за условията на търга може да намерите в приложените към настоящото обявле ... виж повече

ТЪРГ ЗА ДОСТАВКА НА ВТЕЧНЕН ПРИРОДЕН ГАЗ (LNG) ЗА М.ЮНИ 2024 г.

Уважаеми дами и господа,

„Булгаргаз“ ЕАД обявява тръжна процедура за доставка на втечнен природен газ за м. юни 2024 г.

Информация за условията на търга може да намерите в приложените към настоящото обявление документи.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ДОСТАВКА НА ВТ ... виж повече


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече