Уважаеми дами и господа,

Във връзка с обявен на 23.02.2023 г. Търг за доставка на втечнен природен газ за месец април 2023 г. Булгаргаз ЕАД информира заинтересованите страни, че прозореца на доставка на един ... виж повече

Уважаеми дами и господа,

 

„Булгаргаз“ ЕАД обявява тръжна процедура за доставка на втечнен природен газ (LNG) за месец април 2023 г.

Информация за условията на търга можеte да намерите в ... виж повече

Търг за доставка на втечнен природен газ за периода 2024-2034 г.

21.09.2022

Уважаеми дами и господа,

"Булгаргаз" ЕАД инфoрмира, че крайният срок за проверка на представените документи за участие в тръжната процедура, се удължава до 15.11.2022 г.. Участниците, допуснати до следващ етап на тръжната процедура за доставка на втечнен природен газ за периода 2024-2034 г., ще бъдат уведомени в този срок. "Булгаргаз" ЕАД ще публикува актуализирани условия за провеждане на търга на интернет страницата си в секция "Обяви" до посочената дата - 15.11.2022 г..

„Булгаргаз“ ЕАД обявява тръжна процедура за доставка на втечнен природен газ за периода 2024-2034 г.

Информация за условията на търга може да намерите в приложените към настоящото обявление документи.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ДОСТАВКА НА ВТЕЧНЕН ПРИРОДЕН ГАЗ (LNG) ЗА ПЕРИОДА 2024-2034 Г. – тук

Приложение № 1 – Анкета на „Булгаргаз“ ЕАД за опознаване на компания потенциален партньор (образец) - тук

Приложение № 2 – Оферта (образец) - тук

Приложение № 3 – Декларация за отсъствие на обстоятелства (образец) - тук

Приложение № 4 – Методика за определяне на комплексната оценка на офертите рефериращи към индекс TTF – тук

Приложение № 5 - Методика за определяне на комплексната оценка на офертите рефериращи към индекс HH – тук

 

При необходимост от допълнителна информация:

e-mail: tenders@bulgargaz.bg


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече