Обяви

Уважаеми дами и господа,

„Булгаргаз“ ЕАД уведомява заинтересованите лица, че са публикувани актуализирани Условия за провеждане на търг за доставка на природен газ за период от 14 месеца - от ноември 2022 до декември 2023 г. включително.

Актуализираните условия за провеждане на търга може да намерите приложени към настоящото обявление.

АКТУАЛИЗИРАНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2022 - ДЕКЕМВРИ 2023 Г. - тук

 

При необходимост от допълнителна информация:

e-mail: tenders@bulgargaz.bg

... виж повече

За нас

"Булгаргаз" ЕАД е еднолично акционерно дружество от структурата на "Български енергиен холдинг" ЕАД, регистрирано в съответствие с Търговския закон, със седалище и адрес на управление в Република България. Дружеството е единствен за територията на Република България Обществен доставчик на природен газ.

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката, дейността обществена доставка на природен газ в Република България подлежи на лицензиране от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Чл. 43, ал. 1, т. 3 от същия закон гласи, че на територията на страната се издава само една лицензия за обществена доставка на природен газ.

С Решение на ДКЕВР № Р-046 от 29.11.2006 г., на "Булгаргаз" ЕАД е издадена лицензия за обществена доставка на природен газ за територията на Република България № Л-214-14/29.11.2006 г., за срок от 35 години. През периода на действие на лицензията "Булгаргаз" ЕАД осъществява правата и изпълнява задълженията:


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече