“Булгаргаз” ЕАД е дружество със специфични дейности, изискващи екипи от високо квалифицирани кадри.
Ръководството отделя специално внимание на политиката си в областта на човешките ресурси, като създава условия за висока мотивация и перспективи за развитие на персонала.
Непрекъснатото усъвършенстване и подобряване условията на труд, повишаване квалификацията, перспективи за развитие на персонала и осигуряване на висок жизнен стандарт, са основни направления в трудово-социалната политика на ръководството.
За целия персонал на дружеството работодателят е сключил застраховка за риск “Трудова злополука” и застраховка “Живот”, които покриват рисковете при злополука и рисковете от общо и професионално заболяване, както и Договор за Допълнително доброволно пенсионно осигуряване.


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече