Годишен финансов отчет към 31.12.2014 г.

Съкратен междинен финансов отчет към 30.09.2014 г. 

 Съкратен междинен финансов отчет към 30.06.2014 г. 

 Съкратен междинен финансов отчет към 31.03.2014 г.

 

Новини

Относно: Цена на природния газ за ІІІ-то тримесечие на 2018 г.

В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД, в ... виж повече

Уважаеми клиенти,

Във връзка с повишаване качеството на обслужване, "Булгаргаз" ЕАД ще извърши планова профилактика на Модул "Доставки" в периода между 20:45 ч. на 11.05.2018 г. (петък) до 11:45 ч. на 12.05. ... виж повече