Цени на природния газ, по които "Булгаргаз" ЕАД продава на клиенти извън кръга на лицата по чл. 30, ал. 1, т. 7  от Закона за енергетиката, присъединени към газопреносната мрежа и сключили договор за доставка на природен газ по свободно договорени цени

Период

лв./MWh (без акциз и ДДС)

2021 г.  
01 януари - 31 януари 2021 г. 26,93
01 февруари - 28 февруари 2021 г. 30.39
01 март - 31 март 2021 г. 28.64
01 април - 30 април 2021 г. 33.38
01 май - 31 май 2021 г. 37.71
01 юни - 30 юни 2021 г. 45.27
01 юли - 31 юли 2021 г. 49.94
01 август - 31 август 2021 г. 57.60
01 септември - 30 септември 2021 г. 69.40
01 октомври - 31 октомври 2021 г. 94.54
01 ноември - 30 ноември 2021 г. 93.19
01 декември - 31  декември 2021 г. 102.33
2022 г.  
01 януари - 31 януари 2022 г. 133.81
01 февруари - 28 февруари 2022 г. 110.28
01 март - 31 март 2022 г. 114.13
01 април - 30 април 2022 г. 142.99
01 май - 31 май 2022 г. 162.57
01 юни - 30 юни 2022 г. 141.76
01 юли - 31 юли 2022 г. 186.87
01 август - 31 август 2022 г. 298.29
01 септември - 30 септември 2022 г. 354.03
01 октомври - 31 октомври 2022 г. 233.89
01 ноември - 30 ноември 2022 г 123.87
01 декември - 31  декември 2022 г. 147.23
2023 г.  
01 януари - 31 януари 2023 г. 191.36
01 февруари - 28 февруари 2023 г. 135.99
01 март - 31 март 2023 г. 118.38
Забележка: Цените не включват цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД.

 

 

 

 

Цени на природния газ, по които "Булгаргаз" ЕАД продава на крайни снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Период

лв./MWh (без акциз и ДДС)

Основание за цената на природния газ

2021 г.

 

 

01 януари - 31 януари 2021 г.

26,93

Решение на КЕВР №Ц-1/01.01.2021г

01 февруари - 28 февруари 2021 г. 30.39

Решение на КЕВР №Ц-9/01.02.2021г

01 март - 31 март 2021 г. 28.64 Решение на КЕВР №Ц-11/01.03.2021г
01 април - 30 април 2021 г. 33.19 Решение на КЕВР №Ц-13/21.04.2021г
01 май - 31 май 2021 г. 37.71 Решение на КЕВР №Ц-14/01.05.2021г
01 юни - 30 юни 2021 г. 45.27 Решение на КЕВР №Ц-17/01.06.2021г
01 юли - 31 юли 2021 г. 49.94 Решение на КЕВР №Ц-24/01.07.2021г
01 август - 31 август 2021 г. 57.60 Решение на КЕВР №Ц-32/01.08.2021г
01 септември - 30 септември 2021 г. 69.40 Решение на КЕВР №Ц-34/01.09.2021г
01 октомври - 31 октомври 2021 г. 94.54 Решение на КЕВР №Ц-36/01.10.2021г
01 ноември - 30 ноември 2021 93.19 Решение на КЕВР №Ц-37/01.11.2021г
01 декември - 31  декември 2021 г. 102.33 Решение на КЕВР №Ц-41/01.12.2021г
2022 г.    
01 януари - 31 януари 2022 г. 133.41 Решение на КЕВР №Ц-1/01.01.2022 г.
01 февруари - 28 февруари 2022 г. 109.88 Решение на КЕВР №Ц-7/01.02.2022 г.
01 март - 31 март 2022 г. 113.73 Решение на КЕВР №Ц-9/07.03.2022 г.
01 април - 30 април 2022 г. 142.59 Решение на КЕВР №Ц-13/01.04.2022 г.
01 май - 31 май 2022 г. 162.17 Решение на КЕВР №Ц-14/13.05.2022 г.
01 юни - 30 юни 2022 г. 141.36 Решение на КЕВР №Ц-16/10.06.2022 г.
01 юли - 31 юли 2022 г. 186.17 Решение на КЕВР №Ц-21/12.07.2022 г.
01 август - 31 август 2021 г. 297.89 Решение на КЕВР №Ц-22/12.08.2022 г.
01 септември - 30 септември 2022 г. 353.21 Решение на КЕВР №Ц-23/01.09.2022 г.
01 октомври - 31 октомври 2022 г. 233.36 Решение на КЕВР №Ц-24/01.10.2022 г.
01 ноември - 30 ноември 2022 г 123.01 Решение на КЕВР №Ц-25/01.11.2022 г.
01 декември - 31  декември 2022 г. 146.09 Решение на КЕВР №Ц-26/01.12.2022 г.
2023 г.    
01 януари - 31 януари 2023 г. 179.33 Решение на КЕВР №Ц-1/01.01.2023 г.
01 февруари - 28 февруари 2023 г. 124.34 Решение на КЕВР №Ц-5/01.02.2023 г.
01 март - 31 март 2023 г. 106,74 Решение на КЕВР №Ц-6/01.03.2023 г.

 

 

 

Цени на природния газ, по които "Булгаргаз" ЕАД продава на клиенти извън кръга на лицата по чл. 30, ал. 1, т. 7  от Закона за енергетиката, присъединени към газопреносната мрежа и сключили договор за доставка на природен газ по свободно договорени цени

Период

лв./MWh (без акциз и ДДС)

Основание за цената на природния газ

2020 г.

 

 

01 януари - 31 март 2020 г.

44.04

Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ

Считано 01 април  2020 г.

25.20

Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ

Считано 01 май  2020 

22.35

Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ

Считано 01 юни  2020 

20.33

Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ

Считано 01 юли  2020  19.10

Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ

Считано 01 август  2020  18.67 Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ

 

Считано 01 септември 2020 
 

22.46 Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ
Считано 01 октомври 2020 24.72 Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ
Считано 01 ноември 2020 28.21 Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ
Считано 01 декември 2020 27.70 Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ

Забележка: Цените не включват цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД.

 

Цени на природния газ, по които "Булгаргаз" ЕАД продава на крайни снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Период

лв./MWh (без акциз и ДДС)

Основание за цената на природния газ

2020 г.

 

 

01 януари - 31 март 2020 г.

44.04

Решение на КЕВР               № Ц-1/01.01.2020 г.

Считано 01 април  2020 г.

25.20

Решение на КЕВР               № Ц-10/01.04.2020 г.

Считано 01 май  2020 г.

22.35

Решение на КЕВР               № Ц-13/01.05.2020 г.

Считано 01 юни  2020 г.

20.33

Решение на КЕВР               № Ц-23/01.06.2020 г.

Считано 01 юли  2020 г. 19.10 Решение на КЕВР               № Ц-26/01.07.2020 г.
Считано 01 август  2020 г. 18.67 Решение на КЕВР               № Ц-33/01.08.2020 г.

Считано 01 септември 2020 г.

22.46 Решение на КЕВР               № Ц-36/16.09.2020 г.
Считано 01 октомври 2020 г. 24.72 Решение на КЕВР               № Ц-37/01.10.2020 г.
Считано 01 ноември 2020 г. 28.21 Решение на КЕВР               № Ц-38/01.11.2020 г.
Считано 01 декември 2020 г. 27.70 Решение на КЕВР               № Ц-41/01.12.2020 г.

 

Новини

„Булгаргаз“ ЕАД прогнозира цената на природния газ за месец април да е около 98 лв./MWh, или с приблизително 5% по-ниска от първоначално внесеното от дружеството предложение на 13 март за 103,8 лв/MWh. Окончателното п ... виж повече

Ръководството на „Булгаргаз“ ЕАД изпрати отговор на писмо, получено от БТПП, относно цените на природния газ. Публикуваме пълния текст на писмото, насочено към работодателската организация.

Отговор на "Булга ... виж повече


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече