Цени на природния газ, по които "Булгаргаз" ЕАД продава на клиенти извън кръга на лицата по чл. 30, ал. 1, т. 7  от Закона за енергетиката, присъединени към газопреносната мрежа и сключили договор за доставка на природен газ по свободно договорени цени

Период

лв./MWh (без акциз и ДДС)

2021 г.  
01 януари - 31 януари 2021 г. 26,93
01 февруари - 28 февруари 2021 г. 30.39
01 март - 31 март 2021 г. 28.64
01 април - 30 април 2021 г. 33.38
01 май - 31 май 2021 г. 37.71
01 юни - 30 юни 2021 г. 45.27
01 юли - 31 юли 2021 г. 49.94
01 август - 31 август 2021 г. 57.60
01 септември - 30 септември 2021 г. 69.40
01 октомври - 31 октомври 2021 г. 94.54
01 ноември - 30 ноември 2021 г. 93.19
01 декември - 31  декември 2021 г. 102.33
2022 г.  
01 януари - 31 януари 2022 г. 133.81
01 февруари - 28 февруари 2022 г. 110.28
01 март - 31 март 2022 г. 114.13
01 април - 30 април 2022 г. 142.99
01 май - 31 май 2022 г. 162.57
01 юни - 30 юни 2022 г. 141.76
01 юли - 31 юли 2022 г. 186.87
01 август - 31 август 2022 г. 298.29
01 септември - 30 септември 2022 г. 354.03
01 октомври - 31 октомври 2022 г. 233.89
01 ноември - 30 ноември 2022 г 123.87
01 декември - 31  декември 2022 г. 147.23
2023 г.  
01 януари - 31 януари 2023 г. 191.36
01 февруари - 28 февруари 2023 г. 135.99
01 март - 31 март 2023 г. 118.38
01 април - 30 април 2023 г. 109.80 
01 май - 31 май 2023 г. 89.19
01 юни - 30 юни 2023 г. 72.31
01 юли - 31 юли 2023 г. 67.07
01 август - 31 август 2023 г. 66.16
01 септември - 30 септември 2023 г. 69.84 
01 октомври - 31 октомври 2023 г. 66.90
01 ноември - 30 ноември 2023 г. 88,61
01 декември - 31  декември 2023 г. 93.99
2024 г.  
01 януари - 31 януари 2024 г.

83.70

01 февруари - 29 февруари 2024 г. 77.18
01 март - 31 март 2024 г. 63.69 
01 април - 30 април 2024 г. 64.94
01 май - 31 май 2024 г. 60.86
Забележка: Цените не включват цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД.

 

 

 

 

Цени на природния газ, по които "Булгаргаз" ЕАД продава на крайни снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Период

лв./MWh (без акциз и ДДС)

Основание за цената на природния газ

2021 г.

 

 

01 януари - 31 януари 2021 г.

26,93

Решение на КЕВР №Ц-1/01.01.2021г

01 февруари - 28 февруари 2021 г. 30.39

Решение на КЕВР №Ц-9/01.02.2021г

01 март - 31 март 2021 г. 28.64 Решение на КЕВР №Ц-11/01.03.2021г
01 април - 30 април 2021 г. 33.19 Решение на КЕВР №Ц-13/21.04.2021г
01 май - 31 май 2021 г. 37.71 Решение на КЕВР №Ц-14/01.05.2021г
01 юни - 30 юни 2021 г. 45.27 Решение на КЕВР №Ц-17/01.06.2021г
01 юли - 31 юли 2021 г. 49.94 Решение на КЕВР №Ц-24/01.07.2021г
01 август - 31 август 2021 г. 57.60 Решение на КЕВР №Ц-32/01.08.2021г
01 септември - 30 септември 2021 г. 69.40 Решение на КЕВР №Ц-34/01.09.2021г
01 октомври - 31 октомври 2021 г. 94.54 Решение на КЕВР №Ц-36/01.10.2021г
01 ноември - 30 ноември 2021 93.19 Решение на КЕВР №Ц-37/01.11.2021г
01 декември - 31  декември 2021 г. 102.33 Решение на КЕВР №Ц-41/01.12.2021г
2022 г.    
01 януари - 31 януари 2022 г. 133.41 Решение на КЕВР №Ц-1/01.01.2022 г.
01 февруари - 28 февруари 2022 г. 109.88 Решение на КЕВР №Ц-7/01.02.2022 г.
01 март - 31 март 2022 г. 113.73 Решение на КЕВР №Ц-9/07.03.2022 г.
01 април - 30 април 2022 г. 142.59 Решение на КЕВР №Ц-13/01.04.2022 г.
01 май - 31 май 2022 г. 162.17 Решение на КЕВР №Ц-14/13.05.2022 г.
01 юни - 30 юни 2022 г. 141.36 Решение на КЕВР №Ц-16/10.06.2022 г.
01 юли - 31 юли 2022 г. 186.17 Решение на КЕВР №Ц-21/12.07.2022 г.
01 август - 31 август 2021 г. 297.89 Решение на КЕВР №Ц-22/12.08.2022 г.
01 септември - 30 септември 2022 г. 353.21 Решение на КЕВР №Ц-23/01.09.2022 г.
01 октомври - 31 октомври 2022 г. 233.36 Решение на КЕВР №Ц-24/01.10.2022 г.
01 ноември - 30 ноември 2022 г 123.01 Решение на КЕВР №Ц-25/01.11.2022 г.
01 декември - 31  декември 2022 г. 146.09 Решение на КЕВР №Ц-26/01.12.2022 г.
2023 г.    
01 януари - 31 януари 2023 г. 179.33 Решение на КЕВР №Ц-1/01.01.2023 г.
01 февруари - 28 февруари 2023 г. 124.34 Решение на КЕВР №Ц-5/01.02.2023 г.
01 март - 31 март 2023 г. 106,74 Решение на КЕВР №Ц-6/01.03.2023 г.
01 април - 30 април 2023 г. 98.16 Решение на КЕВР №Ц-7/01.04.2023 г.
01 май - 31 май 2023 г. 77.55 Решение на КЕВР №8/01.05.2023 г.
01 юни - 30 юни 2023 г. 65.82 Решение на КЕВР №11/01.06.2023 г.
01 юли - 31 юли 2023 г. 60.58

Решение на КЕВР №Ц-16/01.07.2023 г

01 август - 31 август 2023 г. 59.67 Решение на КЕВР №Ц-19/01.08.2023 г.
01 септември - 30 септември 2023 г. 63.35  Решение на КЕВР Ц-20/01.09.2023
01 октомври - 31 октомври 2023 г. 60.41  Решение на КЕВР №22/01.10.2023 г.
01 ноември - 30 ноември 2023 г. 82.12 Решение на КЕВР №23/01.11.2023 г.
01 декември - 31  декември 2023 г. 87.50 Решение на КЕВР №26/01.12.2023 г.
2024 г.    
01 януари - 31 януари 2024 г. 77.60 Решение на КЕВР №1/01.01.2024 г.
01 февруари - 29 февруари 2024 г. 71.08 Решение на КЕВР №3/01.02.2024 г.
01 март - 31 март 2024 г. 57.59  Решение на КЕВР №4/01.03.2024 г.
01 април - 30 април 2024 г. 58.84 Решение на КЕВР №5/01.04.2024 г
01 май - 31 май 2024 г. 54.70 Решение на КЕВР №11/01.05.2024 г

 

 

 

Цени на природния газ, по които "Булгаргаз" ЕАД продава на клиенти извън кръга на лицата по чл. 30, ал. 1, т. 7  от Закона за енергетиката, присъединени към газопреносната мрежа и сключили договор за доставка на природен газ по свободно договорени цени

Период

лв./MWh (без акциз и ДДС)

Основание за цената на природния газ

2020 г.

 

 

01 януари - 31 март 2020 г.

44.04

Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ

Считано 01 април  2020 г.

25.20

Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ

Считано 01 май  2020 

22.35

Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ

Считано 01 юни  2020 

20.33

Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ

Считано 01 юли  2020  19.10

Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ

Считано 01 август  2020  18.67 Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ

 

Считано 01 септември 2020 
 

22.46 Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ
Считано 01 октомври 2020 24.72 Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ
Считано 01 ноември 2020 28.21 Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ
Считано 01 декември 2020 27.70 Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ

Забележка: Цените не включват цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД.

 

Цени на природния газ, по които "Булгаргаз" ЕАД продава на крайни снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Период

лв./MWh (без акциз и ДДС)

Основание за цената на природния газ

2020 г.

 

 

01 януари - 31 март 2020 г.

44.04

Решение на КЕВР               № Ц-1/01.01.2020 г.

Считано 01 април  2020 г.

25.20

Решение на КЕВР               № Ц-10/01.04.2020 г.

Считано 01 май  2020 г.

22.35

Решение на КЕВР               № Ц-13/01.05.2020 г.

Считано 01 юни  2020 г.

20.33

Решение на КЕВР               № Ц-23/01.06.2020 г.

Считано 01 юли  2020 г. 19.10 Решение на КЕВР               № Ц-26/01.07.2020 г.
Считано 01 август  2020 г. 18.67 Решение на КЕВР               № Ц-33/01.08.2020 г.

Считано 01 септември 2020 г.

22.46 Решение на КЕВР               № Ц-36/16.09.2020 г.
Считано 01 октомври 2020 г. 24.72 Решение на КЕВР               № Ц-37/01.10.2020 г.
Считано 01 ноември 2020 г. 28.21 Решение на КЕВР               № Ц-38/01.11.2020 г.
Считано 01 декември 2020 г. 27.70 Решение на КЕВР               № Ц-41/01.12.2020 г.

 

Новини

58,79 лева/MWh (без акциз и ДДС) е внесената от „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване от КЕВР цена, по която дружеството да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство ... виж повече

59,55 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. юни 2024 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и прено ... виж повече

Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече