Договори за доставка на природен газ през 2020г. по Програма за освобождаване на природен газ по чл. 176а по Закона за енергетиката

Проект на ДОГОВОР за покупко-продажба на природен газ по програма за освобождаване на количества- 02.12.2019г. - В изпълнение на точка 27 от СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ, одобрено и публикувано от КЕВР на 29.11.2019 г., "Булгаргаз" ЕАД предоставя на Вашето внимание, за целите на консултиране със заинтересованите лица, условията на договора. Очакваме Вашите становища и предложения по проекта на договор до 04.12.2019 г. на следния e-mail адрес: hq@bulgargaz.bg.


Договори за доставка на природен газ през 2019г. и 2020г.

Писмо до клиентите на "Булгаргаз" ЕАД  - 28.08.2018г.

Договор за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносна мрежа

Договор за доставка на природен газ на входен пункт на газопреносна мрежа

Допълнително споразумение №1 към Договор за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа

Допълнително споразумение №1 към Договор за доставка на природен газ на входен пункт на газопреносната мрежа

Писмо към клиенти за удължаване на срока на договора

Писмо към клиенти за промяна на договора

Допълнително споразумение №2 към Договор за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа 

Писмо към клиенти за промяна на условията, регламентиращи цената на договора


Договори за доставка на природен газ през 2019г. -  проект

Писмо до клиентите на "Булгаргаз" ЕАД  - 20.08.2018г.

Договор за доставка на природен газ на входен пункт на газопреносна мрежа

Договор за доставка на природен газ на изходен/и пункт/ове на ГМТП или НГПМ


Договор за доставка на природен газ, който ще се прилага при доставката на природен газ от 01.01.2016 до 31.12.2018г.

Писмо до клиенти на "Булгаргаз" ЕАД  - 19.07.2017г.

Допълнително споразумение №1 - 21.07.2017г.

Приложения към Допълнително споразумение №1


Писмо до клиентите на "Булгаргаз" ЕАД.

Договор за доставка на природен газ от 01.01.2016г. до 31.12.2018г.

Приложения и образци по договора за 2016-2018г.

Групи с повече от едни клиент на "Булгаргаз" ЕАД, присъединени на един измервателен пункт за 2016г.

Списък с кодове на изходни точки и изходни пунктове с присъединени клиенти на "Булгаргаз" ЕАД за 2016г.

График на договаряне

Новини

По повод дискусиите в последно време в публичното пространство относно начина на образуване цената на природния газ, „Булгаргаз“ ЕАД предоставя следната информация:

Към настоящия момент, „Булгаргаз“ ЕАД изпъ ... виж повече

Относно споразуменията за получаване на азерски газ на временен алтернативен газопровод в Гърция, които се обсъждат в публичното пространство, „Булгаргаз“ ЕАД счита за необходимо да информира обществеността, както сл ... виж повече


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече