ПРЕДOСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ


Във връзка с постъпили запитвания от клиенти на дружеството ни за предоставяне на данни за качеството на природния газ, доставян считано от 01 октомври 2017г., по инициатива на "Булгаргаз" ЕАД, на 07.11.2017г. се проведе среща между "Булгартрансгаз" ЕАД с ползватели на мрежата. В тази връзка, дружеството ни информира своите клиенти както следва:

 1. В отговор на наше запитване, с писмо Изх. № БТГ 24-01-275(4) от 07.11.2017г., "Булгартрансгаз" ЕАД ни информира, че ежедневно публикува на своята интернет страница Дневен сертификат за качество на пренесените количества до изходни точки. (https://bulgartransgaz.bg/bg/pages/sertifikat-46.html). Също така на 15.09.2017г. "Булгартрансгаз" ЕАД публикува новина до всички заинтересовани лица (https://bulgartransgaz.bg/bg/news/informaciya_otnosno_metodika_za_prevrashtane_na_izmerenite_kolichestva_priroden_gaz_v_energiini_edinici-336-c15.html), че с цел улесняване работата на ползвателите на мрежата в ежедневните им дейности, свързани с преноса на природен газ, е разработена и публикувана "Методика за превръщане на измерените количества природен газ от единици в обем в енергийни единици" (https://www.bulgartransgaz.bg/files/useruploads/files/GDU/methodology_GCV.pdf).

  Съгласно Методиката, операторът на газопреносната мрежа определя представителна калоричност, която се прилага за всички вътрешни входно/изходни точки на националната газопреносна система (НГПМ) и газопреносната мрежа за транзитен пренос (ГМТП) за номиниране на количествата за пренос в съответните точки и за изчисляване на енергийната стойност на измерените/разпределените обеми в съответните точки.
  Представителната калоричност се оповестява ежемесечно, не по-късно от 15 календарни дни преди започване на съответния месец.

  "Среден Сертификат на природния газ", "съответстващ" на представителната калоричност не може да бъде предоставен, тъй като тази калоричност, по смисъла на БДС EN 12405-2 представляваща "индивидуална калорична стойност или комбинация от калорични стойности, които се вземат под внимание в съответствие със състава на системата за измерване, като най-подходящата калорична стойност, свързана с измереното количество, за да се изчисли енергията" и се определя на база статистически данни за средно часовата и средно дневната калоричност и обемите природен газ, постъпващи на входните точки за предходен период.
   
 2. Съгласно "Методика за превръщане на измерените количества природен газ от единици в обем в енергийни единици" представителната калоричност, изчислена по реда на методиката, се прилага за изчисляване на енергийната стойност на измерените/разпределените обеми и се прилага за всички вътрешни входно/изходни точки на националната газопреносна мрежа и газпреносна мрежа за транзитен пренос. В тази връзка, в издадените от "Булгаргаз" ЕАД месечни актове фигурира калоричност, съответстваща на представителната калоричност за съответния месец. За месец октомври 2017г., тази калоричност е равна на 9100 кКал/Нм3, което съответства на публикуваната на интернет страницата на оператора представителна калоричност.
   
 3. Информация за качествените показатели на доставяния природен газ на дневна база, можете да намерите и на страницата на "Булгаргаз" ЕАД, меню Услуги-Природен газ-Информация за качеството на природния газ. При необходимост от усреднени показатели на качеството за съответен месец, за изчисляване на същите, можете да използвате публикуваните на страницата дневни сертификати на природния газ.

Новини

На 8-ми юли 2024 г. „Булгаргаз“ ЕАД стартира арбитражно производство срещу OOO “Газпром Експорт” пред Арбитражния съд при Международната търговска камара в Париж. Заведеният иск е за обезщетение на вреди от над 400 мл ... виж повече

В изпълнение на чл.11.2 от Договор за доставка на природен газ Булгаргаз ЕАД ви информира за цената на закупените капацитетни продукти на вход на българската газопреносна система за месец юли 2024 г.:

  виж повече

Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече