Уважаеми дами и господа,

„Булгаргаз“ ЕАД организира провеждането на търг за продажба на количества на платформата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за периода 07.00 ч на 04.06.2024 г. до 07.00 ч на 11.06.2024 г..

виж повече
54,76 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. май 2024 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и прено ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

10.02.2016

Относно: Цена на природния газ за ІІ-ро трим. на 2016 г.

     В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, в едномесечен срок преди подаване в КЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие, следва да го оповести в средствата за масова информация.

     “Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за ­­ІІ-ро трим. на 2016 г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ е 321,87 лв./хм3 (без акциз и ДДС) – намаление с 83,69 лв./хм3 (20,64 %) в сравнение с прилаганата през І-во трим. на 2016 г. цена. Намалението се дължи на очакваните по-ниски доставни цени на природния газ през    ІІ-ро трим. на 2016 г.

     Окончателното предложение на “Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за ІІ-ро трим. на 2016 г. ще бъде внесено в КЕВР на 11.03.2016 г.


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече