Относно: Цена на природния газ за ІІ-ро трим. на 2018 г.

В съответствие с изискванията на чл. 36a от Закона за енергетиката, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД, в едномесе ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 02.11.2017 г. на "Булгаргаз" ЕАД беше връчено Запорно съобщение от ЧСИ за налагане на обезпечителна мярка, с което се налага запор върху вземанията на "Петрокелтик" ООД, произтичащи от сключ ... виж повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛИЕНТИТЕ НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД

02.11.2017

Съобщение до клиентите на "Булгаргаз" ЕАД

Уважаеми клиенти, в "Булгаргаз" ЕАД постъпват множество запитвания от Ваша страна относно липсата на "Среден сертификат на природния газ" за м. октомври 2017 г., съответстващ на публикуваната от "Булгартрансгаз" ЕАД представителна калоричност за месеца.

В тази връзка Ви информираме, че до настоящия момент, "Булгартрансгаз" ЕАД не ни е предоставил такъв сертификат. Дружеството ни е отправило официално запитване към оператора. За получения отговор ще бъдете информирани своевременно.