В съответствие с изискванията на чл.36 а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за м. март на 2021 г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № ... виж повече

 

В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за февруари 2021 г. в размер на ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

01.07.2020

 

Относно: Предложение на “Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване от КЕВР на цена на природния газ за м. юли 2020 г.           

В съоветствие с изискванията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, депозира в КЕВР на 10.06.2020 г. заявление за утвърждаване цена на природния газ за м. юли 2020 г., в размер 19,49 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия (ЗЕ, чл. 30, ал. 1, т.7).

Предложената в заявлението от 10.06.2020 г. цена, както е посочено в приложените документите към него, е образувана на база прогнозни стойности на ценообразуващи компоненти, поради липсата на отчетна информация към момента на внасяне на заявлението.

В доклада на работната група на КЕВР, публикуван на интернет страницата на Регулатора, относно заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена за м. юли 2020 г., се съдържа предложение при утвърждаването на цената за м. юли 2020 г.,  същата да бъде съобразена със стойността на спотовия компонент към 30.06.2020 г.

В допълнение към това предложение, на 24.06.2020 г. в „Булгаргаз“ ЕАД беше получено писмо от Регулатора, с искане за предоставяне на отчетни ценообразуващи елементи, които към момента на внасяне на заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД – 10.06.2020 г. не са били известни.

В тази връзка, на 01.07.2020 г., „Булгаргаз“ ЕАД изготви и внесе ново заявление за утвърждаване цена на природния газ за м. юли на 2020 г., с включени отчетни стойности на ценообразуващи компоненти към 30.06.2020 г.

Предложената за утвърждаване със заявлението от 01.07.2020 г. цена, е в размер 19,10 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), която в сравнение с утвърдената за м. юни на 2020 г., е по-ниска с 6,05% или с 1,23 лв./MWh.

 

01.07.2020 г.

“БУЛГАРГАЗ” ЕАД


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече