О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

„Булгаргаз” ЕАД     О Б Я В Я В А

 

Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – материални активи, собственост на „Булгаргаз“ ЕАД, както след ... виж повече

Във връзка с преустановените, считано от 27.04.2022 г., доставки по дългосрочния договор с ООО „Газпром експорт“ и отчитайки, че на проведените до момента търгове за доставка през 2022 г. вече са продадени над 90% от ... виж повече

Начална цена на търговете по Програмата за освобождаване, които ще се проведат на 14.03.2022 г.

07.03.2022

В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД предлага следните незакупени количества по време на търговете, проведени на 14.02.2022 г.:

 

 

Период

Свободни количества за търга по ПОК

MWh

Май 2022

144950

Юли 2022

47983

Август 2022

109982

Общо MWh

302915

 

  1. Началната цена за търговете, които ще се проведат на 14.03.2022 г. е в размер на 116.23 лв, като в съответствие с изискванията на чл. 176а, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от ЗЕ във връзка с т. 6.2., т. 6.4. и т.12 от Споразумението, същата включва следните компоненти:
  • Цена на доставка на Виртуална търговска точка в размер на 115.53 лева/MWh, формирана от:
  • Утвърдена цена на вход за месец март 2022 г.;
  • Условно-постоянни разходи;
  • Променливи разходи;
  • Компонента „задължение към обществото“;
  • Разходи до ВТТ
  • Покачване на цената в размер на 0.70 лева/MWh

В началната цена не е включен ДДС.

Цената на доставка подлежи на актуализация в началото на всеки месец съгласно т. 13 от Споразумението, като към актуализираната цена за съответния месец се добавя покачването на цената, както и надбавката, получена в резултат от провеждането на съответния търг.

Договорът се  сключва на български език.   

 


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече