87,50 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. декември 2023 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство ... виж повече

За месец Декември 2023 г. тарифите за капацитетните продукти на вход на българската газопреносна система са, както следва:

  • Годишен капацитетен продукт на ИТ Кулата Сидирокастро: 0.9048 лева/MWh.
  • ... виж повече

Търг за доставка на тръбен природен газ за периода ноември 2022 - декември 2023 г.

28.09.2022

Уважаеми дами и господа,

„Булгаргаз“ ЕАД обявява тръжна процедура за доставка на тръбен природен газ за период от 14 месеца – от месец ноември 2022 до месец декември 2023 г. включително.

Информация за условията на търга може да намерите в приложените към настоящото обявление документи.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2022 ДО ДЕКЕМВРИ 2023 г. - тук

Приложение № 1 – Анкета на „Булгаргаз“ ЕАД за опознаване на компания потенциален партньор (образец) – тук

Приложение № 2 – Оферта (образец) - тук

Приложение № 3 – Методика за определяне на комплексната оценка на офертите – тук

Приложение № 4 – Проект на Договор за покупко-продажба на природен газ - тук

 

При необходимост от допълнителна информация:

e-mail: tenders@bulgargaz.bg


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече