Днес, 10.11.2022 г. “Булгаргаз” ЕАД внесе в КЕВР заявление за утвърждаване на цена за м. декември. Цената, в размер на 145,87 лв./MWh или 74,5 EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ (без цени за достъп, пренос, акциз и ... виж повече

Във връзка с преустановените, считано от 27.04.2022 г., доставки по дългосрочния договор с ООО „Газпром експорт“ и отчитайки, че на проведените до момента търгове за доставка през 2022 г. вече са продадени над 98% от ... виж повече

Търг за доставка на тръбен природен газ за периода ноември 2022 - декември 2023 г.

28.09.2022

Уважаеми дами и господа,

„Булгаргаз“ ЕАД обявява тръжна процедура за доставка на тръбен природен газ за период от 14 месеца – от месец ноември 2022 до месец декември 2023 г. включително.

Информация за условията на търга може да намерите в приложените към настоящото обявление документи.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2022 ДО ДЕКЕМВРИ 2023 г. - тук

Приложение № 1 – Анкета на „Булгаргаз“ ЕАД за опознаване на компания потенциален партньор (образец) – тук

Приложение № 2 – Оферта (образец) - тук

Приложение № 3 – Методика за определяне на комплексната оценка на офертите – тук

Приложение № 4 – Проект на Договор за покупко-продажба на природен газ - тук

 

При необходимост от допълнителна информация:

e-mail: tenders@bulgargaz.bg


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече