87,50 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. декември 2023 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство ... виж повече

За месец Декември 2023 г. тарифите за капацитетните продукти на вход на българската газопреносна система са, както следва:

  • Годишен капацитетен продукт на ИТ Кулата Сидирокастро: 0.9048 лева/MWh.
  • ... виж повече

Покана за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга кредит, обезпечен с държавна гаранция

31.10.2023

"Булгаргаз" ЕАД публикува покана за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга кредит, обезпечен с държавна гаранция.

Офертите, ведно с приложенията към тях, се подписват с квалифициран електронен подпис от лицата, които ги представляват по закон или по пълномощие, и се подават по електронна поща на следния адрес: tenders@bulgargaz.bg, в архивиран формат с парола до 22:00 ч., централно европейско време (CET), на 20.11.2023 г.
Паролата следва да бъде изпратена с отделно електронно писмо на същия електронен адрес, не по-рано от 9:00 ч. и не по късно от 11:00 ч., централно европейско време (CET), на 21.11.2023 г.

Дата и час на отваряне на офертите: 21.11.2023 г. от 11.00 часа, централно европейско време (CET).

Поканата може да свалите тук

Приложение 1  може да свалите тук

Приложение 2 може да свалите тук

Приложение 3 може да свалите тук

Приложение 4 може да свалите тук


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече