В изпълнение на чл.11.2 от Договор за доставка на природен газ Булгаргаз ЕАД ви информира за цената на закупените капацитетни продукти на вход на българската газопреносна система за месец април 2024 г.:

58,84 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. април 2024 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД  ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и ... виж повече

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ

11.06.2012

В съответствие с изискванията на Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, предостави в ДКЕВР заявление за цена на обществена доставка на природен газ за ІІІ-то тримесечие на 2012 г.
Отчетени са влиянието на ценообразуващите фактори – ниво на котировките на алтернативни горива на средиземноморски борси, както и съотношението долар/лев за осреднен период от минимум 30 дни.
Към настоящия момент, въпреки положените усилия, не е възможно да бъдат отчетени постигнатите включително на най-високо държавно ниво, договорености за намаляване на разходите ни при внос на природен газ, тъй като съответните документи, узаконяващи споразуменията са подписани от „Булгаргаз” ЕАД, предоставени на доставчиците ни, но все още неофициализирани от тяхна страна. След получаването им „Булгаргаз” ЕАД незабавно ще ги предостави в ДКЕВР.
Предвид гореизложеното, предложението на „Булгаргаз” ЕАД за пределна цена на обществената доставка на природен газ през ІІІ-то тримесечие на 2012 г. е 809,05 лв. за хм3 без акциз и без ДДС. По високата със 109.95 лв./хм3 (15.73 %)  спрямо пределната цена за обществена доставка за периода април – юни 2012 г. се формира от:
•  По-висок курс щатски долар/лев. Прилаганият през ІІ-ро тримесечие осреднен курс е 1.47728 лв. = 1 $, докато същият за ІІІ-то тримесечие е – 1.55158 лв., т.е. по-висок с 5.02 %.
•  „Несбъдването” на параметрите от доклада на ДКЕВР при определяне на цената за ІІ-ро тримесечие и реално необходимостта от по-високи приходи от получените при прилагането на утвърдената цена от 699,10 лв./хм3 без ДДС и акциз.
•  Необходимостта от нагнетяването (съхранението) на количества природен газ (148,5 млн. м3) в ПГХ „Чирен” за сигурност на доставките през следващия отоплителен сезон.
В случай, че това съхранение бъде отложено (което би увеличило риска за доставките през зимата на 2013 г.) пределната цена би била 766,73 лв./хм3 без акциз и без ДДС.
Разчетите посочени по-горе не отчитат необходимостта от покриване на недовзетия приход на „Булгаргаз” ЕАД от предходни периоди. С цел пълна информираност на клиентите ни и обществеността ще посочим, че финансовия отчет на дружеството за 2011 г. отчита загуба в размер на 73,2 млн. лева. Като прибавим към това и загубата за 2010 г. в размер на 37,392 млн. лв., както и оперативната загуба към 30.04 2012 г. в размер на 101,821 млн. лв. е видноизключително затрудненото финансово състояние и паричен поток на дружеството.
Давайки си сметка за тежестта, която ще бъде за нашите потребители приемането на посочените цифри, уверяваме ги тях и българската общественост, че незабавно ще ги информираме заедно с всички институции при окончателното документално финализиране на постигнатите договорености за по-ниски разходи при вноса на природен газ, с цел прилагането им при продажбата му на потребители на     „Булгаргаз” ЕАД.


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече