В изпълнение на чл.11.2 от Договор за доставка на природен газ Булгаргаз ЕАД ви информира за цената на закупените капацитетни продукти на вход на българската газопреносна система за месец април 2024 г.:

58,84 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. април 2024 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД  ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и ... виж повече

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ

14.05.2012

В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, в едномесечен срок преди подаване в ДКЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие, следва да го оповести в средствата за масова информация.

“Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че при подписване на споразуменията за договореното с ОАО „Газпром” намаление на доставните цените със средно 11,1%, осреднената цена на входа на газопреносната мрежа ще се доближава до действащата през ІІ-ро трим. на 2012 г. Ето защо прогнозната цена на природния газ за ІІІ-то трим. на 2012 г. ще се влияе основно от курса на лева спрямо щатския долар. Отклонението от съотношението 1$ = 1.47728 лева, използвано при утвърждаване на действащата в размер на 699.10 лв/хм3 за ІІ-ро трим. на 2012 г. ще формира очакваната прогнозна цена на природния газ за ІІІ-то трим. на 2012 г.

Окончателното предложение на “Булгаргаз“ ЕАД за цената на природния газ за ІІІ-то трим. на 2012 г., ще бъде оповестено при внасяне на предложението в ДКЕВР на 11.06.2012 г.


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече