„Булгаргаз“ ЕАД организира провеждането на търг за продажба на количества на платформата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД.

Начална дата за провеждане на търга е 27 март 2023 г. (понеделник) от 09:00 часа до 12:00 ч ... виж повече

Ръководството на „Булгаргаз“ ЕАД сигнализира Специализирания отдел „Киберсигурност“ при ГДБОП – МВР и Държавната агенция „Национална сигурност“ за възможни опити за финансова измама от името на дружеството чрез фалшив ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Днес, 11.01.2023 г. “Булгаргаз” ЕАД внесе в КЕВР заявление за утвърждаване на цена на природния газ за м. февруари 2023 г. Цената, в размер на 135,38 лв./MWh или 69,22 EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), e  образувана в съответствие с чл. 17 от Наредба ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти,

В съответствие с т.12.2 от Договора за доставка за природен газ за 2023 г., „Булгаргаз“ ЕАД Ви информира за цената на закупените от Оператора („Булгартрансгаз“ ЕАД ) за м. януари 2023 г. капацитет на вход на българската газопреносна система, както следва:

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

„Булгаргаз“ ЕАД уведомява клиентите си, че окончателно предложената цена, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия за м. януари 2023 г., е в размер на 179,72 лева/MWh или 91. ... виж повече

Прессъобщение относно прогнозната цена на природния газ за м. Януари 2023 г.

Днес, 12.12.2022 г. “Булгаргаз” ЕАД внесе в КЕВР заявление за утвърждаване на цена за м. януари 2023 г. Цената, в размер на 204,53 лв./MWh или 104,57 EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), e  образувана в съответствие с чл. 17 от Наредба № 2 от 19.03.2013 ... виж повече

Търгове по Програмата за освобождаване за 2023

„Булгаргаз“ ЕАД Ви уведомява, че във връзка с предстоящото обнародване в бр.99 от 13.12.2022 г. на Държавен вестник на гласуваните от Народното събрание промени в Преходните и заключителни разпоредби на Закон за корпоративното подоходно облагане, а именно отпадане на т.4 и т.5 на чл. 176а от Зако ... виж повече


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече