За нас

"Булгаргаз" ЕАД е еднолично акционерно дружество от структурата на "Български енергиен холдинг" ЕАД, регистрирано в съответствие с Търговския закон, със седалище и адрес на управление в Република България. Дружеството е единствен за територията на Република България Обществен доставчик на природен газ.

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката, дейността обществена доставка на природен газ в Република България подлежи на лицензиране от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Чл. 43, ал. 1, т. 3 от същия закон гласи, че на територията на страната се издава само една лицензия за обществена доставка на природен газ.

С Решение на ДКЕВР № Р-046 от 29.11.2006 г., на "Булгаргаз" ЕАД е издадена лицензия за обществена доставка на природен газ за територията на Република България № Л-214-14/29.11.2006 г., за срок от 35 години. През периода на действие на лицензията "Булгаргаз" ЕАД осъществява правата и изпълнява задълженията:

Резултати

Нагнетените количества природен газ за 2013 г. в сравнение с предходната година са повече със 101 млн. м³ или 46.12%.

Най-голям дял в приходите на “Булгаргаз” ЕАД имат приходите от продажба на природен газ – 98.83 %.

Доставените количества пророден газ в България през 2011г. в сравнение с 2010г. са по-големи със 17.17%..


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече