Във връзка с преустановените, считано от 27.04.2022 г., доставки по дългосрочния договор с ООО „Газпром експорт“ и отчитайки, че на проведените до момента търгове за доставка през 2022 г. вече са продадени над 90% от ... виж повече

 

В изпълнение на т. 13.2. от Споразумението за изпълнение на Програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД обявява актуализирана цена за м. май 2022 г. в размер на  161.98 лв/ ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

След официалното вписване в Търговския регистър на 03.02.2022 г., членовете на новия Съвет на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД очакваха и имаха желание за осигуряване на приемственост с бившия управленски състав, чрез предаване на документация, съдържаща информация относно текущото състояние и дейн ... виж повече

Прессъобщение относно прогнозна цена на природния газ за април 2022

В изпълнение на изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД информира своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за м. април 2022 г., образувана в съответствие с чл. 17 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, е 113,85 лв./MWh (без ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Предвид спецификата на борсовата търговия на природен газ, след извършена проверка, бе установено, че от общия микс на количествата природен газ, „Булгаргаз“ ЕАД е реализирало излишните количества, които обичайно се дължат на по-ниското потребление през почивните дни, на д ... виж повече

Начална цена за търговете, които ще се проведат на 14.02.2022 г.

В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД предлага следните незакупени количества по време на търговете, проведени на 10.01.2022 г.:

Период

Свободни коли ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

След официалното вписване в Търговския регистър,  на 03.02.2022 г., новият ръководен екип на „Булгаргаз“ ЕАД  встъпи в длъжност.

Новото ръководство на „Булгаргаз“ ЕАД направи опит за осигуряване на приемственост от  бившия управленски състав. Необходимостта от непрекъсване на оперативна ... виж повече


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече