В изпълнение на чл.11.2 от Договор за доставка на природен газ Булгаргаз ЕАД ви информира за цената на закупените капацитетни продукти на вход на българската газопреносна система за месец април 2024 г.:

58,84 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. април 2024 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД  ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и ... виж повече

Цени на капацитетни продукти за м. Декември

За месец Декември 2023 г. тарифите за капацитетните продукти на вход на българската газопреносна система са, както следва:

  • Годишен капацитетен продукт на ИТ Кулата Сидирокастро: 0.9048 лева/MWh.
  • Годишен капацитетен продукт на ИТ Стара Загора/Интерконектор Гърция-Бълга ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Регулираната цена на природния газ за м. декември да е с близо 7,5 процента по-висока от действащата за месец ноември. Това стана ясно по време на днешното открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за обсъждане на заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена з ... виж повече

Цени на капацитетни продукти за м. Ноември

За месец Ноември тарифите за капацитетните продукти на вход на българската газопреносна система са, както следва:

  • Годишен капацитетен продукт на ИТ Кулата Сидирокастро: 0.9048 лева/MWh.
  • Годишен капацитетен продукт на ИТ Стара Загора/Интерконектор Гърция-България: 0.67 ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

82,12 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. ноември 2023 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Цената на обществения доставчик за насто ... виж повече

Покана за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга кредит, обезпечен с държавна гаранция

"Булгаргаз" ЕАД публикува покана за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга кредит, обезпечен с държавна гаранция.

Офертите, ведно с приложенията към тях, се подписват с квалифициран електронен подпис от лицата, които ги представляват по закон или по пълномощие, и се пода ... виж повече


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече