Уважаеми дами и господа,

„Булгаргаз“ ЕАД обявява тръжна процедура за частично прехвърляне на правата и задълженията на „Булгаргаз“ ЕАД по подписаното с Боташ Рамково споразумение за извършване на услугата по ... виж повече

Уважаеми дами и господа,

„Булгаргаз“ ЕАД обявява тръжна процедура за предоставяне на услуга по регазификация, съхранение и пренос на втечнен природен газ до Виртуална търговска точка България

Инфор ... виж повече

ТЪРГ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД ПО ПОДПИСАНОТО С БОТАШ РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА ПО РЕГАЗИФИКАЦИЯ, СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕНОС НА ВТЕЧНЕН ПРИРОДЕН ГАЗ ДО ТОЧКА НА МЕЖДУСИСТЕМНО СВЪРЗВАНЕ СТРАНДЖА1/МАЛКОЧЛАР

11.06.2024

Уважаеми дами и господа,

„Булгаргаз“ ЕАД обявява тръжна процедура за частично прехвърляне на правата и задълженията на „Булгаргаз“ ЕАД по подписаното с Боташ Рамково споразумение за извършване на услугата по регазификация, съхранение и пренос на втечнен природен газ до точка на междусистемно свързване Странджа 1/Малкочлар.

Информация за условията на търга може да намерите в приложените към настоящото обявление документи.

Условия за провеждане на търг за частично прехвърляне на правата и задълженията на „Булгаргаз“ ЕАД по подписаното с Боташ Рамково споразумение за извършване на услугата по регазификация, съхранение и пренос на втечнен природен газ до точка на междусистемно свързване Странджа 1/Малкочлар– тук

Приложение № 1 - Споразумение за конфиденциалност между Булгаргаз и допуснатия до търга участник - тук

Приложение № 2 – Анкета на „Булгаргаз“ ЕАД за опознаване на компания потенциален партньор (образец) – тук

Приложение № 3 -  Оферта (образец) – тук

Приложение № 4 – Декларация  - тук

При необходимост от допълнителна информация:

e-mail: tenders@bulgargaz.bg


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече